Beugelsdijk Strafrechtadvocatuur

Advocaat

specialist in strafzaken

Welkom bij Beugelsdijk Strafrecht-advocatuur

Deskundige bijstand in strafzaken is, meer nog dan op andere rechtsterreinen, van groot belang. Te denken valt aan langdurige vrijheidsberoving (detentie), maar zelfs als u niet wordt aangehouden of in voorarrest wordt genomen, kan het krijgen van een strafblad (justitiële documentatie) verstrekkend van invloed zijn op uw (huidige of nieuwe) baan, bij promotie of het vinden van een stageplaats.

14

14

Jaar Ervaring

+31 (0)621 223 594

Gratis intake

Betrouwbaar

Kan Pro-Deo werken

Samen staan we sterk

Het kantoor

Mr. I.F.J. (Ivo) Beugelsdijk is ruim veertien jaar advocaat en gespecialiseerd in het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken. Hij heeft zijn universitaire opleiding cum laude afgesloten aan de universiteit in Tilburg. Door tijdens zijn studie werkzaam te zijn geweest bij zowel de rechtspraak (de rechtbank in Haarlem en het gerechtshof ’s-Hertogenbosch) alsook bij het openbaar ministerie (het ressortsparket in Den Bosch) heeft mr. Beugelsdijk vakkundige ervaringen opgedaan en waarmee hij zich onderscheidt van advocaten in zijn beroepsgroep.

Mr. Beugelsdijk heeft met succes de Opleiding Specialisatie Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen afgerond en hij is lid van de specialisatieverengingen: de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Vereniging van Nederlandse jeugdrechtadvocaten (VNJA).

Mr. Beugelsdijk staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) ingeschreven op het rechtsgebied: Strafrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.