Beugelsdijk Strafrechtadvocatuur

Procedures

Waar kan ik u bij helpen?

Procedures

Beugelsdijk Strafrechtadvocatuur is gespecialiseerd in de verdediging van zowel volwassenen als minderjarigen in strafzaken en het voeren van strafrechtelijke procedures. Door zijn jarenlange ervaring is mr. Beugelsdijk deskundig in het voeren van de verdediging in zaken met betrekking tot vermogensmisdrijven (diefstal, heling, overval, afpersing, fraude, oplichting, witwassen), drugsmisdrijven (drugsbezit, hennepkwekerij, drugshandel, drugssmokkel), verkeersmisdrijven (alcohol, drugs, snelheid, joyriding) en geweldsmisdrijven (mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging, vernieling).

Daarnaast is hij zeer deskundig in het voeren van strafrechtelijke procedures (verzet tegen strafbeschikking, beklag tegen inbeslagneming, bezwaar tegen omzetting taakstraf).

Een niet volledig overzicht van de verschillend specialisaties treft u hieronder aan. Meldt uw zaak aan of neem geheel vrijblijvend contact op met Beugelsdijk Strafrechtadvocatuur om de kansen en mogelijkheden in uw zaak te bespreken.

Politieverhoor

Politieverhoor

Bent u door de politie uitgenodigd voor verhoor? Wees dan, ook als u onschuldig bent, voorbereid op vragen die er kunnen worden gesteld, het verloop van een dergelijk verhoor en win deskundig advies in over de te volgen tactiek (verklaren of zwijgen). Een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat kan u voorbereiden op het politieverhoor, uitleg geven over uw rechten en u informeren over het (eventuele) verloop van de strafzaak.

OM-Hoorgesprek

OM-Hoorgesprek

Voor het Openbaar Ministerie is het mogelijk om zelfstandig, dus zonder dat een rechter naar de zaak heeft gekeken, een geldboete of een taakstraf op te leggen in strafzaken. Het opleggen van straffen door de officier van justitie gebeurt bij strafbeschikking en kan aan u worden uitgevaardigd tijdens een zogenoemd OM-hoorgesprek. Ga nooit zonder een goed advies en voorbereiding van een strafrechtadvocaat naar een OM-hoorgesprek. Uw advocaat kan het bewijs in uw dossier beoordelen en uitleg geven over de hoogte en gevolgen van een eventuele strafbeschikking.

Politierechter

Politierechter

Hebt u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de rechtbank? Raadpleeg dan zo snel mogelijk een deskundige advocaat gespecialiseerd in strafzaken. Hij kan voor uw het procesdossier opvragen, die samen met u bespreken en hij kan u adviseren over de te volgen strategie. Wacht hier niet mee! Als uw advocaat van oordeel is dat nader onderzoek moet plaatsvinden, bijvoorbeeld het horen of nader horen van getuigen, dient een dergelijk verzoek uiterlijk 10 dagen voor de geplande zitting kenbaar te zijn gemaakt aan de rechtbank en de officier van justitie.

Rijbewijs ingevorderd en ingehouden

Rijbewijs ingevorderd en ingehouden

Is het rijbewijs van u ingevorderd wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs of na te hard rijden? Ook in dat geval kunnen de gevolgen verstrekkend zijn. Als u van het rijbewijs afhankelijk bent in de uitoefening van uw werk, kan inhouding van het rijbewijs resulteren in onbetaald verlof (en dus geen inkomen) en mogelijk tot ontslag. Dergelijk kan worden voorkomen als u zich tijdig meldt.

Beklag over inbeslagneming

Beklag over inbeslagneming

Zijn er spullen van u inbeslaggenomen door de politie? Tegen de inbeslagneming van uw bezittingen kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. Bijstand van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat kan langdurig achten op teruggave voorkomen, dus neem onmiddellijk contact met Beugelsdijk Strafrechtadvocatuur op.

Verzet tegen strafbeschikking

Verzet tegen strafbeschikking

Voor het Openbaar Ministerie is het mogelijk om zelfstandig, dus zonder dat een rechter naar de zaak heeft gekeken, een geldboete of een taakstraf op te leggen in strafzaken. De officier van justitie zal in dat geval een strafbeschikking uitvaardigen. Een strafbeschikking kan gevolgen hebben voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een verleende toestemming om werkzaam te mogen zijn in een bepaalde functie of bedrijfstak et cetera. Laat daarom de strafbeschikking deskundig beoordelen en indien gewenst kan Beugelsdijk Strafrechtadvocatuur hiertegen procederen door in verzet te gaan.

Bezwaar na kennisgeving omzetting taakstraf

Bezwaar na kennisgeving omzetting taakstraf

Als de taakstraf niet is verricht, niet naar behoren is verricht of niet is afgemaakt, kan de officier van justitie beslissen om de taakstraf om te zetten naar vervangende hechtenis. Van die beslissing tot omzetting ontvangt u een kennisgeving. Tegen die kennisgeving tot tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis (of jeugddetentie) kan binnen veertien dagen een bezwaarschrift worden ingediend bij de rechter. Haast is geboden, omdat jet indienen van bezwaar geen schorsende werking heeft. Kortom, u kunt al door de politie worden aangehouden. Schakel daarom direct deskundige rechtsbijstand in na ontvangst van de kennisgeving.

Bezwaar DNA-afname

Bezwaar DNA-afname

Tegen de afname van uw DNA kan niet in bezwaar worden gegaan. Wel kan binnen veertien dagen na afname bezwaar worden ingediend tegen het gebruik daarvan, zodat geen DNA-profiel mag worden bepaald en verwerkt in de DNA-databank. Slaagt het bezwaar, dan zal de rechter de officier van justitie bevelen om het afgenomen DNA-materiaal te vernietigen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Heeft u voor uw nieuwe baan, uw stage of bij promotie een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig en ontvangt u een voornemen tot afwijzing? Neem dan direct contact op om de kansen en mogelijkheden te bespreken op afgifte van een VOG-verklaring!

Advocaat nodig?

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit, is bijstand van een gespecialiseerd strafrechtadvocaat in een zo vroeg mogelijk stadium van de procedure belangrijk. Hij kan u uitleggen waar u eventueel rekening mee kunt houden, hij kan u adviseren en u terzijde staan in elke fase van het proces.

Het tijdig inwinnen van deskundig advies kan een groot verschil maken in het verloop en afloop van uw strafzaak.

Meld uw zaak aan
Indien u onderstaand formulier invult, zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Het eerste ori├źnterend c.q. kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Algemene voorwaarden
Robot